Ἑλλήνιος

Ἑλλήν-ιος, [dialect] Dor. [full] Ἑλλάνιος [pron. full] [ᾱ] (also in Ar.Eq.1253), α, ον,= foreg., Ζεὺς Ἑ., Ἀθανᾶ Ἑ., Rhetra ap.Plu.Lyc.6 (Συλλ- codd.); Ζεὺς Ἑ. Hdt.9.7.ά, cf.Pi.N.5.10, IG12(5).910 ([place name] Tenos), etc.; Ἀθηνᾶ Ἑ. E.Hipp.1121 (lyr.); θεοὶ οἱ Ἑ. Hdt.5.49,92.ή, Luc.Herc.2 codd., Hld.2.23.
II Ἑλλήνιον, τό, Greek factory (with temples of Θεοὶ Ἑλλήνιοι) at Naucratis, Hdt.2.178; also of buildings at Arsinoe and Memphis, BGU133.6 (ii A.D.), Wilcken Chr.221 (iii B.C.).
III Ἑλλανία, ,= Ἑλλάς, E.Hel. 1147 (lyr.), etc.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ελλήνιος — ἑλλήνιος, α, ον και δωρ. τ. ἑλλάνιος (Α) 1. ελληνικός («Δία τε ἑλλάνιον αἰδεσθέντες», Ηρόδ.) 2. το ουδ. ως ουσ. τὸ ἑλλήνιον ναός τών Ελλήνων στη Ναύκρατη τής Αιγύπτου 3. το θηλ. ως ουσ. ἡ Ἑλλανία η Ελλάδα …   Dictionary of Greek

 • Ἑλλήνιος — Greek factory masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλληνίων — Ἑλλήνιος Greek factory fem gen pl Ἑλλήνιος Greek factory masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλλήνιον — Ἑλλήνιος Greek factory masc acc sg Ἑλλήνιος Greek factory neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλληνίοις — Ἑλλήνιος Greek factory masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλληνίου — Ἑλλήνιος Greek factory masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλληνίους — Ἑλλήνιος Greek factory masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλληνίῳ — Ἑλλήνιος Greek factory masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλλήνια — Ἑλλήνιος Greek factory neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλλήνιε — Ἑλλήνιος Greek factory masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἑλλήνιοι — Ἑλλήνιος Greek factory masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.